man fashion

Најновото од Les Hommes за зима 2012/13

Она што ни направи впечаток во оваа колекција, како и во неколку претходно, е тоа дека повеќето дизајнери својот акцент во машката мода го поставија на плетивото. Плетени гломазни џемпери, плетени груби шалови и плетени наметки. Les Hommes во своите модели акцентира точно на тоа и на мошне смелите комбинации на бои, нетипични за машката монотона нота во модата.

Напиши коментар