Motherhood

Преслатки деца и нивните миленици

Одлуката да се чува домашен миленик,  со најновите истражувања се докажа дека е една од најправилните одлуки кога станува збор за психофизичкиот развој на децата. На почетокот се зголемува и учеството на детето во социјалните интеракции, барем во сопствениот дом. Според истражувањето во американските  семејства, во 52 проценти, по доаѓањето на миленикот, членовите на семејството започнуваат поголем дел од времето да го поминуваат заедно. Децата кои имаат миленици и кои живеат во поволна фамилијарна клима подобро се развиваат во согласност со својата возраст.

И не само тоа…

Погледнете ја идилата на животот…

Напиши коментар