man fashion

Урбана елеганција – Tom Rebl

Вечната црно бела комбинација е заштитниот знак на оваа колекција. Затоа и ја нареков урбана елеганција. Моделите се одликуваат со максимална едноставност, но тоа воопшто не ја одзема елеганцијата што сами по себе и како такви ја создаваат. Дури напротив, колку поедноставно, толку поелегантно. Кога човек ќе отиде на едно повисоко ниво во модата, дури тогаш ќе го разбере ова. А дотогаш ќе се китат како селски невести 🙂

 

Напиши коментар