Motherhood

Зборува на 10 јазици а никогаш не одел на училиште!

Запознајте го момчето кое никогаш не одело на училиште, а зборува 10 јазици. Тој е уличен продавач и улицата е неговото училиште.

Животот го натерал да се снајде. Така сега тој работи на улиците во Индија и знае да се обрати на сите туристи. Дали училиштата може да нè научат на ова?

Напиши коментар