Motherhood

Доењето и IQ на детето

Врз основа на научните истражувања, се вреува дека интелигенцијата е условена исклучиво со генетиката, но сепак постојат и други фактори кои ги стимулираат менталните способности кај децата.

Неодамна објавената студија покажала дека еден од важните фактори за развој на интелигенцијата е должината на доењето на детето. Затоа научниците препорачуваат децата да се дојат најмалку една година, а со тоа треба да се почене што е можно побрзо по раќањето, бидејќи на тој начин бебето добива најквалитетна храна.

Според некои студии, децата од седум до осум години, кои се доени како бебиња, на тестовите за интелигенција  имале по осум-девет поени повеќе од децата кои не се доени.

Напиши коментар