Sweet Home

House M – куќа од иднината

Проектот што декес ќе го разгледаме е ултра модерен дом во минимачистички стил или поинаку кажано чиста естетика. Основна боја е бела и се е сведено на основна функционалност без место за излишни елементи кои само би го намалиле просторот.

Дали вака ќе изгледаат новите куќи од иднината?

 

Напиши коментар