Здраво тело

Ќе го наследите ли телото на својата мајка?

Види ја мајка и и ќе знаеш како таа ќе изгледа после десетина години, велат мажите. Макар и да е кажано на шега, во оваа фраза има многу вистина.

Психологијата ги поврзува речиси сите чувства, карактеристики на личноста, модели на справување со стравовите и проблемите во животот со детството. Прифаќаме или отфрламе модели на однесување од своите родители. Земаме од едниот, комбинираме од двајцата или се стремиме кон нешто сосема различно. Но во секој случај личностите што не одгледале имаат огромна улога во формирањето на личноста што денес сме.

Истото важи и за нашите физички карактеристики. Начинот на кој изгледаме се одредува целосно од гените што сме ги наследиле од родителите.

Едни храбри мајки и ќерки се соблекуваат за проект чија цел е да ни го демонстрира и визуелно погоре кажаното.

Ще наследите ли тялото на майка си?

 

Ще наследите ли тялото на майка си?

 

Напиши коментар