Sweet Home

Куќи од иднината – B&N House

Архитектонските чуда се можни благодарение на некои „луди“ поединци, доволно храбри за да ги истражуваат границите на својата имагинација. Над границите се кријат генијалните идеи, иновативни и светли, очекувајќи го своето време.

Токму таков е проектот наречен B&N House што ние го избравме да биде дел од нашата збирка насловена како „Куќи од иднината“.

Palms Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Outside View and Terrace Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Lounge and Pool Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

By Night Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Outdoor  Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Outdoor Details Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Terrace1 Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Neutral Living Room Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Metal and Plastic Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Living Room Details Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Interior  Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Cool Interior Design Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Abstract Interior Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Bedroom Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Details Bedroom Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Blue Room Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Master Bedroom Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Office Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Abstract Shape Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Abstract Shape Plan  Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Fascinating  Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

Neutral Bedroom Two Story House in Madrid Integrating Cool Sci Fi Elements of Décor

 

Напиши коментар