Sweet Home

Луксузна куќа во Јоханесбург

Сместена e во срцето на Јоханесбург, во Јужна Африка. Позиционирана на врвот на кос терен, се издигнува над своето окружување.

Стилот на куќата е модернизиран, приоритетот е даден на погледот , истовремено обезбедувајќи природната светлина од север да продре во секоја соба.

Просторот е зголемен за повеќе од дупло од постоечката квадратура и додаден е уште еден спрат.

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

LUKSUZNA KUĆA U JOHANESBURGU

 

Напиши коментар