After Midnight

Најубавите цитати за љубовта

Љубов-љубовта е смислата на животот! Таа не прави големи, славни и моќни повеќе од било што на светот! Кога имаме љубов, имаме се!

Љубовта е најдрагоцениот поклон од животот! Љубовта на оплеменува, усреќува, не радува и не исполнува со прекрасни мисли и емоции. Поради љубовта ние сме на кровот на светот! Поради љубовта имаме крила! Љубовта ги зборува сите јазици на светот, се разбира и се со насмевка прима.

–         ” Љубовта никогаш не умира од природна смрт. Умира бидејќи не знаеме да го обновиме нејзиниот извор. Умира од слепило, од грешки, од измами. Умира од болести и рани, умира од досада, губење на свежината и сјајот”.

–        ”  Верувајте во љубовта, бидејки таа е толку нежна и убава, таа бара да се негува… но ако некој сепак ве разочара, не ја кривете љубовта… крив е само човекот”!

–         ” На вратата од срцето напишав “Забранет влез” Но љубовта дојде и со насмевка викна: “Јас влегувам секаде”.

–          “Само во љубовта и во смртта луѓето можат да се изедначат, и последниот да го стигне првиот”.

 

Напиши коментар