Motherhood

Најубавите цитати за жената

Жената е секогаш единствена, непоновлива и боженствена!

Боженствена бидејќи во себе ги носи најубавите допири, убавина, нежност и милост, а сила и ум на маж.

–          Жените никогаш неможат да постигнат толку значајни успеси во животот како мажите, бидејќи тие немаат покрај себе сопруга која ќе ги посоветува.

–          Жените не се створени да бидат сватени, туку да бидат сакани.

–          Животот на мажите е славта, а на жените љубовта.

–          Жената за мажот е она што тој од неа ќе направи.

–          Мажите секогаш сакаат да им бидат прва љубов на жените. Жените се во тоа по префинети: сакаат да бидат нивна последна љубов!

–          Жените треба да ги обожавате или да ги оставите. Ништо помеѓу тоа.

–          Кога не би постоеле жените, дијамантот би бил само обичен камен.

–          Жената повеќе сака да биде сакана, отколку таа да сака, и повеќе да ја посакуваат,отколку да ја сакаат.

Напиши коментар