Motherhood

Развиете ја самодовербата кај вашето дете!

Самодоверба занчи да имате добро мислење за себе и за своите способности, односно да се прифатите себе такви какви што сте. Зошто е важно да ја равиете самодоврбата кај вашето дете?

Децата кои имаат самодоверба полесно го прифаќаат неуспехот и полесно ги остваруваат своите потенцијали. За детето да има самодоверба, потребна е постојана поддршка од родителите, нивно константно ангажирање во создавање на самодовербата и нивна безусловна љубов.

За да може детето да создаде позитивна слика за себе, мора да се чувствува сакано и прифатено во секој момент и во секоја ситуација, а на родителите е одговорноста и задачата за детето навистина така да се чувстува.

Многу е важно секогаш да обрнете внимание на позитивното однесување на вашето дете, на неговиот успех, труд и напредок. Ове работи не смеете да ги занемарувате или да ги земате здраво за готово. Важно е таквото однесување да го прифатите и на детето да му дадете посебна важност.

Исто така многу е важно на детето постојано да му кажувате колку го сакате, било кога, без оглед дали тогаш направило нешто добро или не.

Пожелно е често да му зборувате на детето дека е прекрасно, дека е супер, да го охрабрувате и да го бодрите со зборовите: “Ти тоа го можеш”, Ти си храбар/храбра, “Многу си добар /добра во тоа”! таквите пораки на детето му овозможуваат чувство на љубов, прифаќање и ја градат неговата самодоверба, му влеваат сигурност и ја поттикнуваат позитивна слика за него. Кога детето ќе види дека неговиот цртеж го покажувате на вашите пријатели или дека сте го закачиле на зид, никогаш нема да помисли дека не зане да црта. Но, и ако некогаш некој му каже дека незнае да црта, тешко дека тоа ќе му ја убие самодовербата.

Кога детето ќе ја стекне довербата во “своето јас” и во сопствените способности, никој нигогаш нема да може да му застане на патот до успехот!

Напиши коментар