Art & Crafts

Еве зашто пееме под туш!!!

Водата тече по нашето тело, топлина, водена пара, акустична просторија, чувство на сигурност и опуштеност се само некои од факторите кои ги објаснуваа големиот број на чудни звуци кои се слушаат од бањите!!!

Професорот Graham Welch од “University of London” го проучува развојот и здравствените аспекти на пеењето повеќе од 30 години.

Здравствените користи од пеењето се и физички и психолошки. Од физичките се дава акцент на зголемениот дотур на кислород во крвотокот и зголемената активност на мускулите во горниот дел на телото. Од психолошките се спомнуваат сманувањето на стресот со помош на ендокриониот систем кој е поврзан со емоционалната благосостојба.

Зашто многу луѓе пеат пот туш?

Тешко е да се издвои само еден но овие 2 се клучните!!!

1. Бањата има одлична акустика

Вашиот глас во бањата изгледа прекрасно… Признајте !!!

Бањата е мала просторија која го задушува звукот, затоа тој е побогат односно поквалитете. Па често се случува да се изненадите и самите себе со Вашиот „неоткриен“ пеачки талент!!!

2. Бањата е идеалното место за опуштање

Топлата вода, светлото, пријатните мириси и чувството на Ваш мал универзум, потполно ве разоружат од проблемите.

Под туш телото и умот одат во друга димензија, човекот си создава свој мал свет во кој постои само неговото уживање , кое најчесто се изразува преку пеењето.

Затоа пејте додека ве држи гласот…

Комшиите сигурно ќе имаат разбирање и ќе бидат изненадени од вашите пеачки способности!!!!

Напиши коментар