Motherhood

Разводот на родителите влијае на дебелината на децата

Во просек децата на разведени родители во споредба со другите врсници имале 54 проценти поголем ризик од поголема тежина или прекумерна тежина и 89 проценти поголем ризик за стомачна дебелина.

Според собраните податоци од околу 3.000 ученици од трето одделание, оваа појава е знатно поизразена кај момчињата.

Во просек, момчињата чии родители се разведени во однос на останатите врсници имале 63 проценти поголем ризик за вишок на килограми и 104 проценти поголем ризик од вишок на килограми во пределот на стомакот.

Истражувачите ја објаснуваат оваа појава како последица на стрес.

Напиши коментар