Направи Сам

Што ни кажуваат соновите?

Бегате од нешто

Се чувствувате на некој начин како сте загрозени. Можеби имате проблем со персоналот или сте во лоша финансиска ситуација. Тоа е знак дека сте под притисок и стрес.

Касните на важен состанок

Овој сон кажува дека сте пропуштиле прилики. Размислете за тоа што ви недостасува и дали имате нешто што не сте оствариле?

Голи во јавноста

Најважен дел од сонот не е голотијата, туку чуството дека сте изложени, ранливи и несреќни. Дали постои нешто во вашиот живот поради што така се чуствувате ?

Напиши коментар