Sweet Home

Организацијата на елементите е клучна во мали ентериери

Уредувањето на мали простори ја поттикнува креативноста кај дизајнерот на еден поинаков начин, односно дизајнерот треба да ги организира сите простории неопходни за живеење во одредени димензии, а притоа да ја задржи едноставноста во уредувањето.

Дизајнерот Игор Глушан, таа своја креативност ја изразува преку современиот ентериер на студио во Санкт Петерсбург каде што си поигрува со „скриените“ простори, како што се креветот за спиење зад работната маса или пак плакарот за облека. Едноставноста на просторот е надополнета со неутралните тонови на ѕидовите и мебелот, како што се сивата и белата боја.

стан-1

стан-2

стан-3

стан-4

стан-5

стан-6

стан-7

стан-8

стан-9

стан-10

стан-12

стан-13

стан-14

стан-15

стан-16

 

Напиши коментар