After Midnight

Тајната на најмагичните видови оргазам

Време е да научите се за измешаниот оргазам кој го составуваат две деликатни еротични места и единствен климакс на уживање.

Како да го постигнете тоа?

Жените генерално имаат две зони кои предизвикуваат оргазам: к-точката и г-точката. Повеќетo жени постигнуваат оргазам низ к или клиторалната точка која е подостапна од тие две.

Со прст или вибратор стимулирајте ја к-точката, со која би тебало да сте веќе добро запознаени до сега. Кога ќе ви биде убаво и ќе го постигнете доброто расположение, тогаш треба да ја најдете г-точката.

Ставете го показалецот внатре во вагината и притиснете нагоре. Не можете да промашите – штом ја најдете ќе почувствувате повеќе стимулација од претходно. Почнете да ја стимулирате г-точката со едната рака. Кога ќе почувствувате дека се прибилижувате кон климаксот, почнете да го стимулирате клиторисот со другата рака.

Напиши коментар