Motherhood

Заклетвата на една мајка

Дајана Луманс е американска писателка и оснивачка на Quantum Life институтот. Пионер во областа на консалтинг во доменот на човечки ресурси повеќе од две децении и стекна голема репутација како динамичен презентер со редок спој на срцето и душата која на посебен начин ги инспирира слушателите и го буди најдоброто во нив.

Ви пренесуваме сегмент од нејзината книга “100 Ways to Build Self-Esteem & Teach Values”.

“Кога би можела повторно да го одгледувам моето дете,

Повеќе би боела со прсти, наместо да го вперувам прстот во него.

Помалку би го исправувала, а повеќе би воспоставувала врски со него.

Би го тргнала погледот од часовникот, и повеќе би гледала во него.

Би се погрижила за тоа помалку да знам, а повеќе да се грижам.

Би одела на повеќе излети и би пуштала змејови.

Би престанала да глумам сериозност и сериозно би си играла со него.

Би трчала низ повеќе полиња и повеќе би ги гледала ѕвездите.

Пвеќе би го прегрнувала, а помалку би го влечела.

Поретко би била строга, а повеќе работи би му признавала.

Најпрво би му изградила самодоверба, а потоа куќа.

Помалку би го учела за љубовта према моќата, а повеќе за моќта на љубовта.

И без оглед на тоа дали е моето дете мало или големо, од денеска ќе се однесувам така”.

Напиши коментар