Motherhood

На овој начин учете ги децата на одговорност уште од мали нозе

Повеќето родители ги наградуваат своите деца со пари кога ќе направат некоја добра работа, но парите не треба да бидат само награда.

 

“Во денешно време децата почнуваат да се соочуваат со пари многу рано и брзо ја разбираат нивната моќ. Па, добро е со време да ги научите како да се однесуваат со парите и да донесуваат одлуки. Најдобрата возраст за ова е кога детето почнува да сфаќа што се пари и за што се, а тоа обично е околу пет години. Џепарлакот треба да биде соодветен за нивната возраст – доволно голем за да соберат за нешто што сакаат, но не веднаш да го купат. На овој начин децата учат да го одложат своето задоволство, да градат трпеливост и одговорност “, објаснува психологот Петра Матковиќ.

Најчесто, родителите им даваат на децата книги како награда за домашна работа, но психолозите велат дека тоа не е најсреќното решение.

 

Самостојност

Имено, учеството во домашните работи има позитивно влијание врз развојот на детето и му дава чувство на важност во семејството, го поттикнува развојот на емоционални и социјални вештини.

“Секое семејство има многу дневни, неделни и месечни домаќински задолженија и обврски, а децата треба да биде дел од нив уште од самиот почеток, без никакви посебни услови или награда. Така секој член придонесува за заедницата и ја има својата улога. Тоа треба да биде составен дел од животот, а не начин на кој децата ќе заработат пари. Ако подоцна родителите ја укинат наградата, децата ќе одбијат да ги извршуваат работните задачи претходно мотивирани од пари “, вели психологот Матковиќ.

Сепак, додава дека повремено им дава можност да заслужат дополнителен џепарлак за да направат нешто повеќе работа по дома или да извршат некоја задача. Таа, исто така, нагласува дека децата треба да бидат оставени сами од најраната возраст за да имаат свои пари.

 

Учење од искуство

 

“Тие треба да се научат како да штедат и да трошат разумно. Нека имаат пари и учат од сопствените грешки. Советувајте ги, но не се мешајте ако одлучат да ги потрошат одеднаш на сет играчки. Со текот на времето, ќе биде подобро, ќе знаат како е да се заработат пари одговорно, како и да прават разлика на она што е навистина потребно и она што е само минливаа желба “, советува Матковиќ.

Некои експерти препорачуваат детето да има 50 денари секоја година. За помладите деца џепарлакот е добро да се дава на неделно ниво, а децата постари од 10 години на месечно ниво.

 

Веќе од 5 години, децата ги разбираат парите

 

Хрватската асоцијација на банки издаде брошури дизајнирани да ја поттикнат финансиската писменост за помлади од 18 години, како и за родителите. Тие им советуваат на пет-годишниците да објаснат како треба да се заработи парите и разликата меѓу работите што ги сакаме и што ни требаат. Помеѓу шестата и десетата година, децата треба да ја владеат вредноста на монетите и банкнотите, концептот на штедни и кредитни картички.

Напиши коментар