Motherhood

Децата сакаат да играат на отворено

Истражувањето спроведено меѓу деца покажа дека четири од пет деца сакаат да играат повеќе на отворено отколку во стан.

Истражувањето опфати 543 деца меѓу седум и четиринаесет години од ЕУ. Четири петтини преферираат да се качуваат на дрва или да играат во паркот отколку да седат дома и да играат видео-игри, а 76% од нив би играле почесто надвор, отколку што сега играат во домот.

Во прилог на фактот дека, според истражувањето, на децата им е позабавно да играат на отворено, тоа исто така е и поздраво.

Играњето во природна средина помага во развојот на децата, а недостатокот на „свеж воздух“ или недоволниот престој во природата може да доведе до некои емоционални и физички потешкотии кај децата во иднина.

Напиши коментар