Motherhood

Детски џепарлак

Џепарлакот не само што е потребен за децата, туку исто така е едукативно корисен. На овој начин, детето учи да располага со пари.

Повозрасните деца имаат поголем џепарлак, но зачестеноста на давање е помала.

Додека детето е мало му се даваат пари само за одење во продавница, а потоа за цел ден, и постепено се зголемува додека не достигнете еден месец, како и парите што ги давате на детето.

Џепарлакот, исто така, може да послужи како образовен метод, бидејќи од однесувањето на детето може да зависи висината на џепарлакот.

Напиши коментар