Стил на денот

Ја разбираме важноста на нашиот глас само кога молчиме.

Напиши коментар