Здраво тело

Проверете дали постои ризик да заболите од рак на дојка

Ракот на дојката е втор најчест рак дијагностициран кај жените, како во светот, така и кај нас.

Стареењето го менува целиот организам, па и женските гради. Најдобар начин да откриете колку е голем ризикот од рак на дојка е да направите тест.

Сега е достапна и on-line верзијата, така што лесно и сами можете да го проверите вашето здравје.

Ракот на дојката е израсток што се јавува кога нормалните клетки почнуваат да се размножуваат брзо и го уништуваат околното здраво ткиво на градите, а подоцна и другите органи.

Ракот на дојката е најчестиот рак дијагностициран кај жените, како во светот (и вториот најчест воопшто), така и кај нас.

Се проценува дека во 2012 година околу 1.700.000 жени во светот биле погодени од рак на дојка, додека во истата година околу 522.000 луѓе умреле од оваа болест.

Ракот на дојката може успешно да се третира денес. За подобар  успех при лечење, важно е да се открие болеста навремено и да се започне со соодветен третман.

Затоа е многу важно жените самите да се прегледуваат или да учествуваат во организирани медицински прегледи за рано откривање и спречување на ракот на дојка (скрининг прегледи).

Денес постојат многу истражувања и медицински студии кои се занимаваат со оваа тема, но како да се користат комплицираните медицински студии и истражувања на начин на кој секој ќе може да ги користи?

Како да се користи дигиталната технологија и да се доближи до обичен човек? Тимот на LekarInfo заедно со своите соработници создаде онлајн тест за рано откривање на ракот на дојка.

Тестот се базира на факти од медицинските студии и истражувања.

Одвојте 5 минути за да дознаете за вашиот ризик од рак на дојка на следниот линк:

http://proceni-rizik.lekarinfo.com/

Напиши коментар