Cafe Del Mar

Со помош на едноставен графикон, дознајте дали припаѓате на категоријата на слаби, здрави или дебели луѓе

И покрај фактот дека постојат луѓе кои веруваат дека се слаби или дебели врз основа на тоа како им стои облеката, дали тоа е вистина или не, најдобро е да се провери врз основа на медицинските скали кои овозможуваат неколку килограми на толеранција во секоја од категориите: слаба, здрава и прекумерна тежина, како и дебелина и прекумерна дебелина.

Релевантните информации и лесната навигација во овие категории ќе ви даде висинско тежински индикатор на нутритивниот статус на поединецот, врз основа – меѓу другото, и на индексот на телесна маса (тој, да се потсетиме, се пресметува со тежината изразена во килограми поделена со квадратот на висината во метри).

Графиконот што можете да го најдете во галеријата точно покажува дали некое лице е недоволно исхрането, здраво или дебело.

Пронајдете ја вашата висина во графиконот, а потоа дознајте ја тежината и на пресекот на овие полиња дознајте во која категорија припаѓате.

Доколку припаѓате во недоволно исхранети луѓе, тоа значи дека вашата тежина не е доволно голема во однос на висината за да се сметате за лице со целосно добра здравствена состојба.

Причините за неисхранетост, покрај недоволната доза на храна, може да бидат различни: генетика, метаболизам или некоја болест.

Луѓето чија висина и тежина се складни се сметаат за здрави луѓе, но за тоа е важно да се има избалансирано мени и да се практикува физичка активност со цел да се одржи таквата состојба.

Возрасните се препорачува да вежбаат најмалку два и пол часа неделно.

Ако, од друга страна, сте во категоријата на луѓе со прекумерна тежина, вашата тежина не одговара на вашата висина.

Оваа здравствена состојба може да предизвика срцеви заболувања, мозочен удар и дијабетес, поради што е потребно итно да преземете мерки и да ослабите.

Напиши коментар