Motherhood

Во еден момент во нашиот живот, сите ние се претвораме во нашите родители: Кога и зошто се случува ова?

Една неодамнешна анкета покажа дека во одредени години навистина почнуваме да се претвораме во нашите родители.

Жените почнуваат да се „претвораат“ во нивната мајка кога ќе наполнат 33 години, додека мажите почнуваат да се однесуваат како нивните татковци, кога ќе нполнат 34 години.

Во одреден момент од нашиот живот, сите ние се претвораме во нашите родители, што вообичаено не е лошо …

Најголемиот активатор за овие промени исто така е откриен. За жените, тоа е мајчинство, а потоа знаците на стареење кои се гледаат на телото.

Испитаниците пријавиле дека забележале дека во овој период почнале да се однесуваат на ист начин како и нивните мајки, да се занимаваат со слично хоби и да ги користат истите изрази како и мајка им.

Од друга страна, за мажите причината за промени во однесувањето, исто така, е тоа што почнуваат да наликуваат на татковците во тие години, но и физичките знаци на стареење, како што се губење на коса, добивање во килограми, но и навиката да го исклучат светлото зад нив и да го слушаат радио станиците кои ги почитуваат нивните татковци.

Значи, во одреден момент од нашиот живот, сите ние се претвораме во нашите родители, што обично не е лошо. Најчеста причина за оваа промена во однесувањето е моментот кога ќе станеме самите родители, но тоа е важен фактор и дека знаците на стареењето стануваат очигледни.

Овој момент е поврзан и со периодот кога многу луѓе се одлучуваат за првата хируршка процедура, што за жени е на 37 години и мажи 43.

Напиши коментар