After Midnight

Како би можеле да се поврземе со другите ако се откажеме од себе?

Како можеме да се поврземе со другите ако се откажеме од себе? Што да им дадеме? Што да дадеме ако се чувствуваме добро со себе само кога им се допаѓаме на другите? Работиме на тоа да ги сакаме другите, a не учиме ништо за себе. Така доаѓа осаменоста; иако имаме луѓе околу нас, не можеме да се поврземе затоа што сакаме да им се допаднеме по секоја цена.

Преку односите, ние учиме најмногу за себе и ако преземеме кармички програми, дека единствениот начин да се чувствуваме добро со себе е да им се допаднеме на другите, ја губиме можноста вистински да се поврземе и да научиме за себе, бидејќи никогаш не сме ни влегле во односот.

Неприфаќање на самиот себе, страв од конфликти, изразување, одбивање. Некој што се сака себе си и сака да си се допадне уште повеќе, може самиот да направи да му биде совршено удобно. Разновидноста не е проблем, таа може да биде совршено компатибилна, додека сличноста може да биде целосно некомпатибилна и површна допадливост. Основата секогаш мора да биде љубовта кон себе, мора да бидеме втемелени во тоа. Тогаш разликите меѓу луѓето и нивните недопаѓања за нас ќе бидат целосно прифатливи.

Напиши коментар