After Midnight

Недовршени односи: Зошто некои луѓе се враќаат повторно во нашиот живот?

Нашите патеки низ животот се испреплетуваат со патеките на другите луѓе, од нашите родители, сестри, браќа, деца до љубовни партнери и бракови. Кармичките учења велат дека секогаш ги среќаваме истите души, само под различни маски и различни улоги. Сè додека душата поминува низ циклусот на физичка инкарнација има одреден товар, долг, обврска – не е потполно слободна. Преку интеракција со другите, ни се дава можност да се ослободиме од оковите на кармата или да ги затегнеме уште повеќе околу нас.

Кармата не е ништо друго освен последиците од делата што ги направивме поради недостаток на љубов и неповрзаност со нејзиниот извор. Поради недостаток на љубов, ние свесно или несвесно ги повредуваме другите, или тие нас. Сега се среќаваме во банката на кармата за да ги подмириме неисплатените заеми, сите согласно законот што е ист за секого. Кармичките записи се чуваат во Акашата (меморија на Универзумот) што не е достапна за нашиот свесен ум. Но, можеме преку емоциите и чувствата што другите ги предизвикуваат во нас, следејќи ги како внатрешен компас, да ги научиме причините за нашата врска и лекциите што треба да ги совладаме. Кога врската ја исполнува својата цел, таа завршува, лицето се оддалечува од нашиот живот. Со одредени луѓе имаме многу негативен тек и покрај учтивоста и љубезноста, постои некоја тензија, непријатност, напор во разговорот и олеснување откако таквото лице ќе се оддалечи од нашата близина.

Сите луѓе се наши учители кои имаат неблагодарна улога да ни ги укажат потиснатите отрови до кои се држиме и кои сме ги исцедиле со сето свое битие во нашите клетки, мускули, крвни садови. Нашето комплетно тело, мускули, изрази на лицето и очи го рефлектираат нашиот дух и нашата внатрешност. Постојат и антички техники за читање на лицето од кои може да се суди за нечиј карактер и склоности – какви се усните, каква форма имаат веѓите, какви се очите – сето тоа го претставува карактерот.

Што е тука кармично? Најмногу кармично од сè е доживувањето на одредени емоции, ние градиме врска со личност која во далечното минато се чувствувала исто поради нас. Ја „повредуваме“ на ист начин, односно ја „кршиме“ на парчиња и создадовме негативни искуства, но врската никогаш не е завршена, секогаш доаѓало до раскинување или со смрт или на некој друг начин.

Суштината на кармата не е да се врати мило за драго или да се казни некој, туку да се обединат луѓето во безусловна љубов и духовна целина.

Напиши коментар