Motherhood

Подготовка за пишување: Корисни игри за деца – ракавици и копчиња за да работат прстињата

Помогнете му на вашето дете на забавен начин да ги совлада вештините што ќе му бидат потребни кога ќе тргне во училиште.

Иако зимата помина и топлото лето се приближува, можеме да користиме зимски ракавици за да развиеме одредени способности кај децата. Секогаш е забавно да се прави нешто што не треба да го правите, кога не е време за тоа, па ајде да си играме со зимски ракавици и да вежбаме умешност на прстите.

Еве како лесно да ги придвижиме мозоците и прстите на нашите малечки …

Целта на оваа активност е детето да го допре палецот со другите соодветни прсти по правилен редослед.

Сошијте копчиња со различни бои на ракавицата. Кажете му на детето по кој редослед да ги допре копчињата или претставете го тоа во форма на кругови обоени во боите на копчињата.

Така, детето ќе мора да повтори неколку движења што ќе бидат добри за созревање на раката и умешност на прстите (на пример, да го допре црвеното копче двапати, потоа жолтото, а потоа и зеленото …).

На овој начин се подобрува визуелното и аудитивно внимание, се следи визуелниот редослед, се развива разбирањето и следењето на наредби, меморијата.

Напиши коментар