Инсајдер

Oглас

(Училишна едукативна програма)

Агенцијата Grey Worldwide има потреба од модератори и супервизори за реализирање на училишната едукативна програма од областа на личната хигиена и здравјето.

Услови:

  • Модератори (предавачи) од Скопје, Тетово, Гостивар, Неготино, Кавадарци, Штип, Гевгелија, Струмица , Радовиш, Виница, Кочани, Прилеп, Битола и Охрид.
  • Тимски соработници со истакнати комуникациски и организациски способности, педагошки вештини и со пријатен пристап.
  • Предност имаат кандидатите со завршено средно медицинско образование и оние кои имаат можност за патување.
  • Задолжителна диплома од една од следните области: медицина, педагогија, биологија, психологија, социологија.
  • Кандидати за модератори можат да бидат и студенти од завршната година од додипломските студии.

*за Тетово, Гостивар и Скопје (дел), потребни се модератори со познавање на:

  • македонски јазик,
  • албански јазик.

Работно искуство

Предност имаат кандидатите со искуство во образовната и здравствената дејност.

Опис на дејноста

  • Организација и одржување на онлајн предавања од областа „Лична хигиена и здравје” пред девојчињата од основните училишта во претходно утврдени области на делување.
  • Иницирање и одржување на  соодветна релација со училишните авторитети на локално ниво.
  • Собирање на информации на терен и обработка на истите во форма на неделни извештаи.

Можности

Можност да работите за исклучително важна компанија, притоа имајќи ја главната улога во едукативниот процес на младите.

Како да аплицирате?

Испратете автобиографија  (CV) и фотографија на e-mail адреса: office@grey.com.mk  со назнака за училишната едукативна програма.

Краен рок за аплицирање е 15.03.2022 година

Напиши коментар