Категорија

Free zone

Категорија

За време на нивниот заеднички живот со луѓе, кучињата научиле да препознаваат кога некое лице е под стрес и да имаат смирувачки ефект врз стресот и вознемиреноста со своето однесување. Секое куче, без разлика дали е мешано или чистокрвно, може да биде како антистресна терапија за неговиот сопственик, а за…