На иста адреса

Стефан Давидковски на час по танцување “НИА”

Илија Карадакоски од Прима Данца го подготвува Стефан Давидовски за следниот настап “На Иста Адреса”

Напиши коментар