Категорија

Здраво тело

Категорија

Темјанот е ароматична смола добиена со сечење на кората на светото дрво Босвелија, исто така наречено од Арапите „солзи на боговите“. Тоа е дрво кое расте низ Африка и Азија. Повеќето луѓе го поврзуваат темјанот со миризливиот чад што се шири од црквите. Иако отсекогаш бил поврзан со религиозни и…