Prison brake

Корфилд и неговите измами вредни милиони

Најголемите светски финансиски измами – четврт дел

3. Бернард Корфилд

Бернард “Берн” Корфилд отвори нови можности во областа на инвестиционите сертификати. Во 1955 година, Париз инвестираше неколку стотици долари во отворање на отворени инвестициски фондови со хартии од вредност. Деловните активности беа склучувани заедно со Американците стационирани во Европа и на тој начин можеше да ги заобиколи даночните прописи на САД и Европа.

Подоцна тој основаше сопствена инвестициска компанија, “Услуги за странските инвеститори” (ISO), која во 1960 година стана акционерско друштво со седиште во Панама.

Вработи 25.000 членови кои во Европа ги продаваа неговите 18 инвестициски фондови, пред се на малите инвеститори во Германија. Во текот на првата деценија од работењето, ISO ја зголеми својата вредност на 2,5 милиони долари. Еден добар дел од парите исчезнаа во замрсените лавиринти во кои беа заплеткани други фондови.

Корфилд беше во можност да добие поддршка од некои познати личности за своите “бизнис идеи”. Еден од познатите Германците, кој имаше негативни последици поради својата поврзаност со Корфилд беше политичарот Ерих Менде. Кога дојде до криза на Берзата и сите оние кои беа во можност ги продадоа своите удели од компанијата Корфилд, системот доживеа колапс, наведува германското државно радио.

Напиши коментар