Prison brake

Најголеми измами во областа на науката – прв дел

6. Рамноденица

Античкиот научник Птоломеј, наводно ја набљудувал рамноденицата која се случила 36 часа порано! Овој астроном, географ и математичар, е основач на геоцентричната теорија според која сите небески тела се вртат околу Земјата. Теоријата беше валидна повеќе од 1.400 години, се до усвојувањето на Коперниковата хелиоцентрична теорија.

5. Жаби – бабици

Пол Камерер експериментирал со жабите – бабици. Тие го добиле овој назив, бидејќи машките ги носат оплодените јајца. За разлика од повеќето други водоземци, жабите – бабици се размножуваат во суви временски услови. Камерер одлучи да ги принуди жабите – бабици да се оплодуваат во вода, во што успеа, но потомците умреа.

4. Интелигенцијата кај близнаците

Британскиот психолог-психијатар Сирил Барт тврдеше дека еднојајчените близнаци го имаат истиот коефициент на интелигенција. Подоцна се докажа дека оваа теорија не е валидна. По неговата смрт (1971 година) наодите се прогласени за фалсификат.

 

Напиши коментар