Prison brake

Банкомат – важен изум за секојдневието

Најзначајните пронајдоци во последните 50 години

Технологија – Банкомат

Првата верзија на банкомат се појави во шеесеттите години на минатиот век, но тогаш од него можеше да се подигне само однапред договорен износ на пари, а банкоматите не беа во мрежа со компјутери. Во почетокот на седумдесеттите години се појавија магнетните ленти кои овозможија подигање на парични средства од картичките и нивно мрежно поврзување со компјутерите. Денес, банкоматите станаа дел од секојдневниот живот на многу луѓе на планетата.

Напиши коментар