Prison brake

Големиот врв на Марс

9 највисоки планини во Сончевиот Систем

7. Павонис Монс, Марс – 11 километри

Павонис Монс е голем вулкан во регионот Тарсис на Марс. Има околу 375 километри во дијаметар, а од подножјето до врвот дури 11 километри. Павонис Монс е планина со многу низок профил, со падини чии што пораст во просек е околу 4 степени. На врвот постои длабок кружен калдер со 47 километри дијаметар и околу 5 километри длабочина.

Напиши коментар