Prison brake

Хју Џинтао – главниот човек во Кина

Најмоќните луѓе во светот

Хју Џинтао

Има три клучни функции во земјата – Претседател на Кина, шеф на Централната воена комисија и Генерален секретар на Комунистичката партија на најбројната земја во светот. Од 1989 година тој е водечка фигура на Кина. Партиските функционери го сметаат за заслужен за развојот на земјата и модернизација на Армијата.

Напиши коментар