Prison brake

Ќе имаме ли сеопшт Wi-Fi?

10 пронајдоци кои луѓе со нетрпение чекаат да бидат достапни

3. Сеопшт Wi-Fi

Концептот на “Сеопшт Wi-Fi”- е конвертирање на сите населени подрачја во зона на безжичен интернет пристап, со крајна цел за создавање на универзална услуга на глобално ниво.

Дали е ова возможно? Всушност, оваа технологија веќе се применува во многу градови низ светот, меѓутоа не во мера со која што ќе се покрие целиот свет. Вообичаено, приватна компанија која е тесно поврзана со локалните власти гради и води ваква мрежа. Финансирањето обично се дели помеѓу компанијата и локалните власти.

Напиши коментар