Prison brake

Ќе постои ли место без сила на гравитација?

10 пронајдоци кои луѓе со нетрпение чекаат да бидат достапни

5. Антигравитација

Антигравитација претставува идеата за создавање на место или објект на кое гравитацијата на Земјата нема да има влијание. Практична примена на антигравитацијата се движи од намалување на трошоците за превоз, до манипулација на гравитацијата во вселената.

Дали е ова возможно? Најкраткиот одговорот е – не. Сепак, постојат теории кои укажуваат на постоење или барем на можна антигравитација. Една од најчестите се вика – Бифелд Браунов ефект, иако ниту тоа технички не може да се нарече антигравитација.

Напиши коментар