Prison brake

Кои се најпознатите диктатори на сите времиња? Бенито Мусолини, човекот од кој страдаше човештвото

Бенито Мусолини

За многу кратко време се стави крај на италијанскиот фашистички диктатор Бенито Мусолини – пред крајот на војната, во април 1945 година, беше фатен и егзекутирани од страна на комунистичките партизани во близина на езерото Комо, а неговото тело беше обесено наопаку, со главата надолу на плоштадот Лорето во Милано.

“Мусолини посади ‘рак’, кој се ширеше надвор од неговата родна земја во Германија, Шпанија, Централна Европа и на Балканот”, пишуваше “Times”, со оценка дека неговото отстранување на брз и ефикасен начин, допринесе отстранување на малигноста, од која во тој момент страдаше човештвото .

Напиши коментар