Prison brake

Лажни претскажувања кои доведоа до војна

Пропуштени “можности“ за крајот на светот

Анабаптисти 16 век

Предвидувањето за крајот на светот доведе до вистинска мала војна во 16 век, за време на Протестантските движења. Анабаптистите околу 1530 година го искористија бранот на незадоволство кај селаните и го окупираа германскиот град Манстер, прогласувајќи го за новиот Ерусалим, град во кој ќе се врати Христос. Кројачот од Лајден, Јан Тејлор се прогласи за Месија и ја презеде власта, создавајќи пекол за речиси сите жители уште пред да дојде до апокалипса. Сето тоа заврши со крвав прогон на Анабаптистите во 1535 година.

Напиши коментар