Prison brake

Најголемата дрвена конструкција во светот

Највисоките напуштени згради во светот

5. Радио кулата Гливиќ, Полска – 118 метри

Иако ова не може да се каже дека е една од највисоките згради, сепак треба да ја споменеме и тоа од две причини. Најпрво затоа што оваа кула е единствена радио кула која е направена од дрва и втората причина е тоа што ова претставува највисока дрвена конструкција на Земјата.

Изградена е во 1935-та година и имала бурна историја во текот на Втората светска воја. Користена е до 1980 година, а од 2005-та е прогласена за музеј.

Напиши коментар