Prison brake

Развојот на телекомуникацијата

Најзначајните пронајдоци во последните 50 години

Телекомуникација – Оптички влакна

Научниците уште во 1800 година почнаа да ja истражуваат можноста за изработка на оптички влакна, но после речиси два века или поточно во 1970 година оптичките влакна го подобрија квалитетот на телекомуникацијата. Оптичките влакна станаа неопходни во телекомуникациската индустрија, бидејќи на големи растојанија можат да ги пренесуваат податоците со брзина од над 100 GB во секунда.

Напиши коментар