Prison brake

Ова е доказ дека децата треба да растат со кучиња!

Треба да се земе секогаш во предвид природата. Таа е направена совршено, со што никогаш никој од видовите што веќе си одговараат едни со други, не би си наштетиле доколку ги прават сите работи што ги знаат еден со друг.

Така човекот како единка со највисока свест, може да влијае на здравјето на кучињата, да ги негува и од нив да направи животинка која не би наштетила со бактерии и вируси на децата.

Е сега тука се поставува прашањето, што би се добило ако децата живеат со кучиња. Да не се заборави фактот дека децата учат додека се мали, а од кучињата се учат на верност, доверба, добрина, послушност.. работи кои тешко во денешно време се добиваат од училиште!

 

57-23 57-1 57-2 57-3 57-4 57-5 57-6 57-7 57-8 57-9 57-10 57-12 57-13 57-14 57-15 57-16 57-17 57-18 57-19 57-20 57-21 57-22

Напиши коментар