Motherhood

Активности за правилен развој на говорот – корисна и забавна игра со сламки

Денес учиме да ја насочуваме струјата на воздухот!

Ние споделуваме со вас нови идеи за говорна терапија со вежби за орална пракса, кои се интересни за децата и корисни за нивниот понатамошен развој.

Важен дел од артикулациониот третман се вежби за орална пракса кои ги зајакнуваат мускулите на говорните органи.

Вежбите се изведуваат на различни начини и има голем број активности што можат да го стимулираат развојот на орална пракса и да ги зајакнат мускулите на овој регион.

Преку оваа активност вежбаме да дуваме низ сламки на забавен начин. Се прави лесно и со малку материјал.

Целта на овие вежби е детето да вдишува и дува струја на воздухот, што честопати претставува проблем. Оваа вежба е корисна затоа што е применлива во секојдневниот живот, на пример, кога детето пие сок од сламка.

За да може детето да го стори тоа, потребни се посилни и попрецизни движења на говорниот регион затоа што вдишувањето на воздухот преку слама е комплицирана активност. Со оваа активност, детето мора да го контролира вдишувањето, издишувањето и должината на здивот. Тоа ја подигнува сликата со сламка, го задржува здивот и ја носи во соодветната кутија.

Можете да користите бои како категорија, како и животни (домашни и диви), броеви, овошје и зеленчук, вкусови … Можностите се бројни и можат да бидат прилагодени на потребите и возраста на секое дете.

Друга активност се гасениците кои се движат кога детето ќе дува во нив, можете да се натпреварувате кој ќе ја достигне целта прв со цел на децата да им биде поинтересно.

Напиши коментар