Like

Ако само слушате без да погледнете, нема ни да претпоставите дека ова се деца