Like

Какви се звуци може да излезат од човекот?:)

http://www.youtube.com/watch?v=RSDUcKw-GOk

Напиши коментар