Prison brake

Колонизација на океанот

10 пронајдоци кои луѓе со нетрпение чекаат да бидат достапни

1. Колонизација на океанот

Колонизација на океанот претставува теорија дека луѓето ќе почнат да го населуваат океанот и океанското дно. Ваквите населби би можеле да пловат по океанот, би биле прицврстени на неговото дно или би биле поставени во средината помеѓу површината и дното. Некои од предностите на оваа колонизација претставува експанзијата на животната површина, полесен пристап до подводните ресурси и формирање на микронација.

Дали е ова возможно? Да, но мора да се земе во предвид економската реалност. За да биде самоодржлива, колонијата мора на некој начин да создава нешто со што би обезбедувала сопствен приход / придонеси. Иако може да се задржат трошоците за купување на земјиште и плаќањето на даноците, структурите кои што пловат на средина на океанот имаат и сопствени трошоци. Една опција е како извор на електрична енергија да се генерира моќта на плимата и осеката.

Напиши коментар