Prison brake

Другата страна на порно филмовите

Во оваа прилика повеќе внимание ќе обрнеме на нивните маани. Ви донесуваме три најголеми маани на порно филмовите.

Нереални очекувања, Стегнати, надарени и секогаш желни за секс, мажите и жените во порничите не се показател на реалниот живот. Некои истражувања покажале дека редовното гледање на порно филмови може да доведе до тоа мажите и жените да имаат нереални очекувања за тоа како нивниот сексуален партнер треба да изгледа и како треба да се однесува.

Десензибилитет, Поради премногу порнографија може да се развие одредена десензибилизација кон абномарлната сексуална пракса. Просечните парови немаат таков сексуален живот каков што имаат ѕвездите во порно филмовите. Истражувањата покажуваат дека порнографијата може така да влијае врз човекот, што ќе направи тој постојано да посакува сексуални експерименти.

Зависност, Највисок процент од мажите и жените кои се зависни од порнографија имаат проблем со зависност од интернет порнографијата. Со појавата на интернетот, порнографијата стана достапна во секој момент. И поради порнографијата зависниците имаат чувство на пријатност кој ги наведува на повеќе и повеќе.

Напиши коментар