Категорија

Art & Crafts

Категорија

Студијата, објавена во списанието Педиатрикс, проследено со акцијата на поттикнување на вежбање во стандардна програма за одвикнување на тинејџерите од пушењето. Истражувањето спроведено во западна Вирџинија, во која поголемиот број на пушачи меѓу средношкоците а вежбањето е на ниско ниво. На испитаниците им се понудени три прогами за помош. Прва…